Terms Of Service

1. Information we collect


Here is an explanation of the types of information we collect when you use our services:
 • Personal information: We collect the information you choose to share with us when setting up a new account. This type of information includes your name, phone number and birthday.
 • Device information: We collect device-specific information, such as the hardware model and the version of Meey Team you are using on your phone to provide you better support.
 • Location information: Your location information is stored in our server in order to help you share information with your friends and optimize your Search experience.
 • Contact list: Your contact book is stored in our server in order to optimize your app experience and help you better connect with your friends. Your contact book is not published or disclosed for any other purpose without your consent.
 • Image and File: Provides a user experience to send photos and files to people and update user profile pictures.

2. How we use information


We use all of the information we have to help us provide and support our Services. Here’s how:
 • Develop, operate, improve, deliver, maintain, and protect our products and services.
 • Communicate with you about our Services and let you know about our policies and terms. We also use your information to respond to you when you contact us.
 • Enhance the safety and security of our products and services.
 • Verify your identity and prevent fraud or other unauthorized or illegal activity.
 • Enforce our Terms of Service and other usage policies.

3. How we share information


We handle your data securely by transmission over https.

The information we collect is not shared to any third parties.

Điều khoản dịch vụ

1. Thu thập thông tin


Văn bản này giải thích về các loại thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ:
 • Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin bạn chấp nhận chia sẻ khi tạo tài khoản mới. Những thông tin này bao gồm: tên, số điện thoại và ngày sinh của bạn.
 • Thông tin thiết bị: Để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất, chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, như: kiểu phần cứng và phiên bản Meey Team bạn đang sử dụng trên điện thoại của bạn.
 • Thông tin vị trí: Thông tin vị trí của bạn được lưu lại trong máy chủ của chúng tôi, điều này giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu trải nghiệm Tìm kiếm của bạn.
 • Danh bạ điện thoại: Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm ứng dụng của bạn và giúp bạn dễ dàng kết nối với bạn bè, chúng tôi lưu trữ sổ liên lạc của bạn trong máy chủ. Sổ liên lạc của bạn sẽ không được xuất bản hoặc tiết lộ với bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Ảnh và tệp: Cung cấp trải nghiệm người dùng để gửi ảnh, file cho mọi người và cập nhật ảnh đại diện của người dùng.

2. Sử dụng thông tin


Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ sử dụng để cung cấp và hỗ trợ cho Dịch vụ, như sau:
 • Phát triển, vận hành, cải tiến, cung cấp, duy trì và bảo vệ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên lạc về dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn các chính sách và điều khoản. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để phản hồi bạn khi bạn liên lạc với chúng tôi.
 • Tăng cường tính bảo mật và an toàn cho các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác.
 • Thực thi Điều khoản dịch vụ và các chính sách sử dụng khác của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin


Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn bằng cách truyền qua https.

Thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “Meey Team” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty Cổ phần Tập đoàn MEY PIONER PTE. LTD cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.
1. Cập nhật:


Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi MEY PIONER PTE. LTD, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://meeyteam.com/dieukhoan/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng


Meey Team là ứng dụng nhắn tin và kết nối đa phương tiện dành riêng cho người dùng di động tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và danh bạ làm nền tảng với các tính năng chính: (1) Nhắn tin bằng giọng nói, (2) Kết nối theo sở thích và địa điểm, (3) Chia sẻ khoảnh khắc và cảm xúc. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, IOS và Java.3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng


Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi MEY PIONER PTE. LTD, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi MEY PIONER PTE. LTD và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của MEY PIONER PTE. LTD.4. Tài Khoản


Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của MEY PIONER PTE. LTD, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.5. Tài Khoản


Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của MEY PIONER PTE. LTD.

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;

 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;

 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của MEY PIONER PTE. LTD, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi MEY PIONER PTE. LTD;

 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; phân biệt và gây chia rẽ chủng tộc; xúc phạm, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức;

 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; phân biệt và gây chia rẽ chủng tộc; xúc phạm, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức;

 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi MEY PIONER PTE. LTD trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

 • Các hình thức vi phạm khác.6. Xử Lý Vi Phạm


Chúng tôi sẽ sử dụng song song hai hệ thống kiểm duyệt vi phạm và kiểm tra tính xác thực của nội dung bằng:
   1) Đội ngũ kiểm duyệt viên
   2) Kiểm duyệt tự động bằng máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo.

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, MEY PIONER PTE. LTD có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, MEY PIONER PTE. LTD và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin


(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với MEY PIONER PTE. LTD về việc truy cập này.


(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản Meey Team mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;

 • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;

 • Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

 • Ảnh và tệp: Cung cấp trải nghiệm người dùng để gửi ảnh, file cho mọi người và cập nhật ảnh đại diện của người dùng.

 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin


MEY PIONER PTE. LTD sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho MEY PIONER PTE. LTD hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.9. Phí Và Các Khoản Thu


MEY PIONER PTE. LTD cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.10. Lưu Ý Sử Dụng


Một số tính năng kết bạn theo sở thích hay địa điểm như: Tìm bạn quanh đây có thể gây phiền toái cho người sử dụng. Khi sử dụng tính năng này, bạn có thể tìm thấy được bạn mới và đồng thời bạn cũng sẽ được tìm thấy bởi người lạ. Bạn phải cẩn thận khi quyết định hẹn gặp một người lạ thông qua tính năng này, nếu bạn phát hiện người lạ có dấu hiệu lừa đảo hoặc phạm tội, xin hãy báo cáo lại cho chúng tôi hoặc cơ quan Pháp Luật gần nhất. Nếu bạn cảm thấy phiền toái sau khi sử dụng tính năng này, hãy chọn Ẩn vị trí để không bị làm phiền.11. Liên Lạc Với Chúng Tôi


- Địa chỉ email: [email protected]
- Công ty Cổ phần Tập đoàn MEY PIONER PTE. LTD: 66 Rangoon Road, 218356, SingaporeTrân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.